Erabilltzeko balddintzak

Informazioaren Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea (LSSI-CE) beteaz, www.txakoliprimo.com enpresak jakinarazten du webgunearen titularra dela. hauen berri eman nahi du:

Webgune honen titularra TXAKOLI PRIMO SL da (IFK: B20571212; egoitza soziala: CL ABENDAÑO 14 APARTADO 129 20800, ZARAUTZ (GUIPÚZCOA); Merkata ritza Erregistroan jasoa: liburukia, 1605 folioa, 23 orria, eta SS-11999 inskripzioa 1ª. Enpresaren harremanetarako helbide elektronikoa hau da: xakoliprimo@gmail.com.

Webgunearen titularra......................... da (NAN: .........................; egoitza soziala: .........................). Enpresaren harremanetarako helbide elektronikoa hau da: ..........................

ERABILTZAILEA ETA ERANTZUKIZUNEN ERREGIMENA

TXAKOLI PRIMO SL enpresaren webgunean barrena nabigatzeak eta h ura atzitzeak eta erabiltzeak erabiltzaile bihurtzen zaitu. TXAKOLI PRIMO SL enpresaren we bgunean barrena nabigatzeak hemen jasotako erabilera-baldintza guztiak onartzea dakar; kasuaren arabera legez nahitaez bete beharreko araudia aplikatuko da.

TXAKOLI PRIMO SL enpresaren webguneak askotariko informazioa, zerbiitzuak eta datuak eskaintzen ditu. Erabiltzaileak bere gain hartuko du webgunea behar be zala erabiltzearen erantzukizuna. Erantzukizunak hauek hartuko ditu barnean:

- TXAKOLI PRIMO SL enpresak webguneko eduki edo zerbitzu j akinetan sartzeko eskaintzen dituen inprimakietan erabiltzaileak emandako datua k egiazkoak eta bidezkoak izatea.

- TXAKOLI PRIMO SL enpresak eskaintzen dituen informazioa, zerb itzuak eta datuak baldintzek, legeak, moralak, ohitura onek edo ordena publikoak ez artzen dutenaren aurka erabiltzea, edo hirugarrenen eskubideei edo webgunearen funtzionamenduari berari kalte egitea, era batera edo bestera.

ESTEKEN GIDALERROAK ETA ERANTZUKIZUN SALBUESPENAK

TXAKOLI PRIMO SL ez da izango webgunean ezarritako esteken bidez erabiltzaileak atzi ditzakeen webguneetako edukiaren erantzule, eta adierazten du inola ere ez d uela sareko beste gune batzuetako edukia aztertuko edo haren gaineko kontrolik gauzatuko. Era berean, ez du bermatuko esteken bidez atzi daitezkeen eta bera jabe ez duten guneen erabilgarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiazkotasuna, balioa edo legezkotasuna.

TXAKOLI PRIMO SL enpresak dio beharrezko neurri guztiak hartuko diituela webguneko erabiltzaileek kalterik jasan ez dezaten webgunean barrena nabigat zearen ondorioz. Horrenbestez, TXAKOLI PRIMO SL enpresak ez du inolako erantzukizunik nabigatzerakoan erabiltzaileak jasan ditzakeen kalteen gainean.

ALDAKETAK

TXAKOLI PRIMO SL enpresak eskubidea izango du webguneko edukian egoki deritzen aldaketak egiteko, aurrez ezer jakinarazi beharrik izan gabe, bai webguneko edukiar i lotuta, bai hura erabiltzeko baldintzei lotuta. Aldaketak webgunearen bidez egin ahal izango dira, zuzenbidean onartzen den bideren bat erabilita, eta nahitaez bete beharko dira webgu nean argitaratuta egoten diren denboraldian, ondorengoek aldatzen ez dituzten arte.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

TXAKOLI PRIMO SL enpresari dagozkio, bere kabuz edo lagapen-har tzaile gisa, bere webgunearen gaineko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak, baita bertako elementuenak ere (besteak beste, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwa rea edo testuak; marka edo logotipoak, kolore-konbinazioak, egitura eta diseinua, erabil itako materialak, ibiltzeko behar dituen ordenagailuko programak, sarbidea eta erabilera , etab.), betiere, TXAKOLI PRIMO SL bada titularra. Horrenbestez, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektualeko obra gisa hartuko dira; hala, Espainiako eta Europako Erkidegoko arloko arautegiak aplikatuko zaizkie, baita Espainiak arlo horretan sinatuta dituen nazioarteko itunak ere.

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. a rtikuluan eta 32.1 artikuluko bigarren paragrafoan berariaz debekatuta dago webguneko eduki ak (edo haien zati bat) helburu komertzialetarako kopiatzea, banatzea, ezagutaraztea eta e rabilgarri jartzea, euskarria edozein dela ere eta edozer baliabide tekniko erabilita, baldin eta T XAKOLI PRIMO SL enpresari baimenik eskatzen ez bazaio.

Erabiltzaileak hitzematen du errespetatuko dituela TXAKOLI PRIMO SL enpresaren jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak. Atariko elementuak ikusi ahal iz ango dituzu, baita haiek inprimatu, kopiatu eta ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan gorde ere, baldin eta zuk ez beste inork erabiltzeko bada. Erabiltzaileak ezin izango du TXAKOLI PRIMO SL enpresaren orrietan instalatuta egon daitekeen babesgailu edo segurtasun- sistema ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu.

AKZIO LEGALAK, LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

TXAKOLI PRIMO SL enpresak ahalmena izango du, halaber, webgunea edo bertako edukiak behar ez bezala erabiltzeagatik edo baldintzok ez betetzeagatik egoki deritzen ekintza zibilak edo penalak martxan jartzeko.

Erabiltzailearen eta zerbitzu-emailearen arteko harremana Es ainian inda rrean dagoen eta aplikagarri den araudiak arautuko du. Gatazkarik sortuz gero, aldeek arbitr ajepean jarri ahal izango dituzte, edo jurisdikzio arruntera jo ahal izango dute, arloko jurisdikzioari eta eskumenari buruzko arauak beteaz. TXAKOLI PRIMO SL enpresak TXAKOLI PRIMO SL en du egoitza.